آیفون تصویری فرمکث FERMAX

کمپانی بزرگ فرمکس (FERMAX) در زمینه سیستم های کنترل از را دور مثل آیفون صوتی و تصویری و … از سال 1967 در اسپانیا فعالیت می کند. آیفون تصویری فرمکس یکی از محصولات با کیفیت این برند معتبر به حساب می آید.

CLOSE
CLOSE
194637